- regulamin
Ostatnia aktualizacja: 01/02/2012 22:14
Regulamin
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego .
2. Każda osoba, która korzysta z serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.
§ 2. Użytkowanie serwisu
1. Zabrania się rozpowszechniania na forach treści niezgodnych z prawem polskim oraz treści pornograficznych, obraźliwych i niekulturalnych.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy w dowolnym czasie dostępu do całości serwisu lub jego części użytkownikowi, jeżeli narusza on niniejszy regulamin lub działa na szkodę serwisu.
3. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu.
4. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczane na forach dyskusyjnych.
5. Redakcja nie udziela gwarancji nieprzerwanego oraz poprawnego funkcjonowania serwisu.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia użytkowników.