In the Indian world of Diwali
Dodane przez kgfusion dnia 06/11/2018 08:41

W tym roku szkolnym uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką pani Agaty Busz oraz pani Katarzyny Borysławskiej uczestniczyli w XI edycji TURNIEJU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, który odbywał się pod tytułem MELTING POT.
Nasza prezentacja nosząca tytuł „DIWALI” została wysoko oceniona przez jury konkursowe, gdyż zajęliśmy pierwsze miejsce.

Treść rozszerzona
W tym roku szkolnym uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką pani Agaty Busz oraz pani Katarzyny Borysławskiej uczestniczyli w XI edycji TURNIEJU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Tegoroczny konkurs odbył się pod tytułem MELTING POT.
Uczestnictwo w Turnieju wymagało od nas przygotowania prezentacji w języku angielskim na temat wybranego święta narodowego obchodzonego w krajach anglojęzycznych przez mniejszości etniczne. Celem tej części konkursu było przybliżenie uczniom idei wielokulturowości oraz promowanie postawy otwartości i tolerancji.
Nasza prezentacja nosiła tytuł „DIWALI” została wysoko oceniona przez jury konkursowe, zajęliśmy pierwsze miejsce.
W części indywidualnej konkursu, w której uczniowie musieli wykazać się wiedzą z języka angielskiego, jak i znajomością historii, kultury, obyczajów krajów anglojęzycznych, zajęliśmy następujące miejsca:
I miejsce – Weronika Jamróz 2E Gimnazjum
II miejsce - Julia Wójcik,
III miejsce – Patrycja Salamon.