Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Dodane przez kgfusion dnia 10/01/2017 16:45
Działając na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję, o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W roku szkolnym 2017/2018 dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych będą:

1. 18.04.2018 r.,
2. 19.04.2018 r.,
3. 20.04.2018 r.,
4. 30.04.2018 r.,
5. 02.05.2018 r.,
6. 04.05.2018 r.,
7. 20.06.2018 r.,
8. 21.06.2018 r.