Informacja dot. korzystania ze stołówki szkolnej
Dodane przez kgfusion dnia 08/31/2022 23:31
Wszystkich Rodziców dzieci zainteresowanych korzystaniem z obiadów w stołówce szkolnej informujemy, że posiłki wydawane będą
od dnia 05-09-2022 r.
Karty zgłoszeń na obiady dostępne są w sekretariacie lub można pobrać je stąd i wydrukować samodzielnie. Bardzo prosimy o uzupełnienie, akceptację regulaminu oraz szybki zwrot.
Karta zgłoszenia wraz z uregulowaną płatnością stanowić będzie podstawę do wydania posiłku.