Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży
Dodane przez kgfusion dnia 06/11/2021 00:30
Zarząd Stowarzyszenia Pro Agricola przedstawia letnią ofertę wypoczynku dla dzieci w wieku do 16 roku życia, (...) z których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
1. Termin I turnusu:
01 lipca (czwartek) – 11 lipca (niedziela) 2021 rok

2. Termin II turnusu:
23 lipca (piątek) – 4 sierpnia (środa) 2021 rok

3 Miejsce kolonii:
Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”
ul. Leśna 10
76-034 Sarbinowo
województwo: Zachodniopomorskie


Treść rozszerzona
Stowarzyszenie „Pro Agricola”
Plac Ofiar Getta 2, 35-002 Rzeszów tel. 0 603 344 254
Bank PBS O/ Rzeszów, nr 74 8642 1126 2012 1119 5906 0001

PA/R/2/21 Rzeszów, dnia 04 VI 2021 r.
Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Pro Agricola przedstawia letnią ofertę wypoczynku dla dzieci w wieku do 16 roku życia, urodzonych od dnia 01 stycznia 2005 roku rolników uprawnionych do świadczeń KRUS, z których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowym, chorobowy i macierzyńskim lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
,,Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika’’.
1. Termin I turnusu:
01 lipca (czwartek) – 11 lipca (niedziela) 2021 rok

2. Termin II turnusu:
23 lipca (piątek) – 4 sierpnia (środa) 2021 rok

3 Miejsce kolonii:
Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”
ul. Leśna 10
76-034 Sarbinowo
tel. 664 985 800
województwo: Zachodniopomorskie
powiat: Koszaliński
gmina: Mielno

4. Warunki uczestnictwa:
- ważna legitymacja uczniowska ( zniżka PKP w przypadku braku ważnej legitymacji rodzic pokrywa karę nałożoną przez przewoźnika),
- wiek uczestnika: do 16 lat (urodzonych od dnia 01 stycznia 2005 roku),
Uczestnicy muszą wypełnić:
- kartę kwalifikacyjną uczestnika oraz (wg załączonego wzoru oraz dostarczyć organizatorom)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
Proszę także przesłać oryginał zaświadczenia z KRUS-u potwierdzającego, że jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
5. Gwarantujemy:
- wyżywienie ( 5 posiłków dziennie),
- zakwaterowanie: koloniści będą zakwaterowani w drewnianych domkach typu finki z pełnym węzłem sanitarnym, na metrażach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki,
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej oraz ratownika wodnego.
Wszyscy wychowawcy wyjeżdżają z kolonią z Rzeszowa i wracają z kolonistami do Rzeszowa. Na ośrodku będzie odbywać się tylko jedna kolonia z naszego województwa.
- atrakcyjny program kulturalno – oświatowy;
- całodobową opiekę medyczną oraz lekarza na wezwanie,
- transport na miejsce wypoczynku i z powrotem:
Zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej korespondencji, jesteśmy na etapie uzgodnień z PKP.
- bogaty program kulturalno-oświatowy:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- konkurs plastyczny „BHP w rolnictwie”,
- udział w lokalnych imprezach,
- dyskoteki, wspólne zabawy.

Wypoczynek zostanie zrealizowany zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6. Odpłatność:
750 zł od osoby – płatane w dniu wyjazdu

UWAGA:
Na czas podróży należy zaopatrzyć dzieci w odpowiednią ilość posiłków.

Na czas trwania wypoczynku, istnieje możliwość zdeponowania telefonu komórkowego u kierownika kolonii. Za utratę bądź uszkodzenie telefonu, który nie został zdeponowany, organizator nie bierze odpowiedzialności.
Osoba odpowiedzialna:
- Arkadiusz Bęben tel. 0 603 344 254
e-mail: arek_beben@o2.pl
Dokumenty proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Arkadiusz Bęben
Mała 137 a, 39-107 Niedźwiada

Informację o turnusie, na który chcecie Państwo wysłać swoje dzieci proszę kierować do pani Anny Fąfara tel. 783 501 404 lub na e-mail: arek_beben@o2.pl

Po zgłoszeniu dziecka i podaniu e-mail, otrzymacie Państwo:
- kartę kwalifikacyjną - w zależności, na który turnus wysyłacie Państwo dziecko lub dzieci,
- oświadczenie RODO,
Proszę o wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną na mój adres domowy:
Arkadiusz Bęben
Mała 137 A
39-107 Niedźwiada
następujących dokumentów:
- karta kwalifikacyjna - w zależności na który turnus wysyłacie Państwo dziecko lub dzieci,
- oświadczenie RODO,
- oryginał zaświadczenia z KRUS-u.
Z poważaniem Anna Fąfara i Arkadiusz Bęben.